Organické substance - Test

1) Tzv. organolity bývaly ve starších mineralogických systémech
     členěny na:

 • a) uhlovodíky, bitumeny, pryskyřice, uhlí
 • b) uhlovodíky, bitumeny, pryskyřice
 • c) soli organických sloučenin, uhlovodíky, bitumeny, pryskyřice, uhlí
 • d) soli organických sloučenin, uhlovodíky, bitumeny, pryskyřice

2) Současný Strunzův mineralogický systém člení organické
     substance do oddělení:

 • a) uhlovodíky, bitumeny, pryskyřice
 • b) uhlovodíky, bitumeny, pryskyřice, uhlí
 • c) soli organických kyselin, uhlovodíky, bitumeny, pryskyřice
 • d) soli organických kyselin, uhlovodíky, pryskyřice

3) Jantar je znám i pod jiným odborným označením:

 • a) suchsit
 • b) sukcinit
 • c) sericit
 • d) sukcesit

4) Jantar je fosilní směsí pryskyřice:

 • a) druhohorních jehličnanů
 • b) třetihorních jehličnanů
 • c) čtvrtohorních jehličnanů
 • d) třetihorních a čtvrtohorních jehličnanů

5) Lisovaný jantar slouží jako:

 • a) elektricky vodivý materiál
 • b) elektricky nevodivý materiál
 • c) vodoizolační materiál
 • d) zvukoizolační materiál

Správná řešení

1c, 2d, 3b, 4b, 5b
doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc. |
prof. RNDr. Miloš Suk, DrSc. |
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu |
logo Pedagogické fakulty
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále