Řešené úlohy s animacemi 

Řez čtyřbokého jehlanu rovinou MNP

Řez čtyřbokého jehlanu rovinou MNP


Varianty řešení:
Řez krychle rovinou KLM

Řez krychle rovinou KLM


Varianty řešení:
Řez čtyřbokého jehlanu rovinou MPQ

Řez čtyřbokého jehlanu rovinou MPQ


Varianty řešení:
Řez čtyřbokého hranolu rovinou MNP

Řez čtyřbokého hranolu rovinou MNP


Varianty řešení:
Řez čtyřbokého jehlanu rovinou KLM

Řez čtyřbokého jehlanu rovinou KLM


Řez krychle rovinou PQR

Řez krychle rovinou PQR


Řez čtyřbokého jehlanu rovinou MNP

Řez čtyřbokého jehlanu rovinou MNP


Řez čtyřbokého hranolu rovinou KLM

Řez čtyřbokého hranolu rovinou KLM


Logo Pedagogické fakulty
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále