Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Choroby slinných žláz


Parotitis epidemica (příušnice)

Příznaky: těstovité zduření většinou příušní žlázy se zduřením a zarudnutím jejího vývodu. Současně se slinnou žlázou může být postižen i slinivka břišní, varlata, vaječníky, mozek. Vlivem neurotropie viru může dojít k ireverzibilnímu postižení sluchu (jednostranná, oboustranná hluchota). Po prodělané nemoci je doživotní imunita. Inkubační doba asi 20 dnů.

Terapie: symptomatická – tekutiny, klid na lůžku, analgetika, antipyretika, při současné orchitidě jsou nutné kortikoidy.

Parotitis recidivans (Morbus Payen)

Definice: recidivující bakteriální zánět většinou příušní slinné žlázy v dětském věku.

Příznaky: jednostranné, bolestivé zduření se sníženou produkcí zkalené nebo hnisavé sliny. Recidivy zánětu většinou po pubertě vymizí.

Terapie: ATB, odstranění zdroje infekce (adenotomie, tonsilectomie, kariézní chrup, …).

Sjögrenův syndrom (myoepiteliální sialoadenitis)

Definice: autoimunitní onemocnění, postihuje častěji ženy.

Příznaky: suchost sliznic a atrofie slinných žláz.

Terapie: pro výraznou suchost sliznic se doporučuje časté pití malých dávek vody, podněcuje se tvorba slin, kortikoidy celkově dle stavu.

Sialolithiasis

Definice: konkrement nebo více konkrementů obvykle v podčelistní slinné žláze různé velikosti.

Příznaky: při obstrukci vývodu s návazností na jídlo dochází ke zduření a bolesti submandibulární slinné žlázy.

Terapie: masáže, chirurgie, pokud dojde k zánětu je nutná současně ATB terapie.

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. |
MUDr. Dalibor Janeček, Ph.D., MUDr. Lukáš Lavička |
Klinika dětské ORL Lékařské fakulty MU a Fakultní Nemocnice Brno |
Nahoru, návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2009
| Kontakt, stránky střediska na Elportále