Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Poranění dutiny ústní a hltanu


Poranění hmyzem

Bodnutí vosou nebo včelou v dané oblasti je nebezpečné zejména pro možnost výrazného otoku tkáně nebo alergiecké reakce s následnými dýchacími obtížemi.

Terapie: calcium, antihistaminika, kortikoidy, většinou je vhodná observace pro možnost zhoršení stavu.

Poleptání

Patogeneze: nejčastěji dochází k vypití louhu či kyseliny při záměně lahví, u malých dětí ze zvědavosti.

Terapie: protišoková terapie s ATB léčbou, při podezření na poleptání jícnu esofagoskopie většinou s odstupem 24 hodin. Dětský organismus na lokální postižení reaguje výrazněji celkovými potížemi než dospělý, rychleji může dojít k rozvratu vnitřního prostředí.

Cizí tělesa v hltanu

Patogeneze: nejčastěji součást stravy (rybí kosti), dále špendlíky, úlomky skla, mince

Terapie: extrakce CT, ošetření poranění, ev. ATB. Při zaklínění CT v hypofaryngu či jícnu esofagoskopie v celkové anestezii.

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. |
MUDr. Dalibor Janeček, Ph.D., MUDr. Lukáš Lavička |
Klinika dětské ORL Lékařské fakulty MU a Fakultní Nemocnice Brno |
Nahoru, návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2009
| Kontakt, stránky střediska na Elportále