Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Malý test pro zpestření

Pro zobrazení odpovědi klikněte do prostoru obdélníku pod otázkou. Po odjetí myši se text opět zneviditelní. Interaktivita je podmíněna zapnutým javascriptem.

 1. Na úvodní stránce jsme vzpomínali, že déle než půl tisíciletí měly naše země jen s nepodstatnými přestávkami společnou hlavu státu. Víte, kdo byl na konci 15. století oním prvním z dlouhé řady panovníků, díky nimž nás se Slovenskem pojila nejdříve personální unie a pak i užší svazky?
  Vladislav Jagelonský
 2. Teď něco z právnické terminologie. Víte, koho nebo co označuje slovenský termínstarinár“? Je-li Vám bližší slovenština, zkuste to říci česky. Napovíme, že se s ním asi nejspíše setkáte v římském právu, i když patří i k pozdějšímu vývoji.
  vetešník
 3. A co znamená slovozáloh“? Tady zase můžete mířit do římského práva, ale také do práva občanského.
  zástava
 4. U třetího ze záludných právnických výrazů si to otočíme: víte, jak na Slovensku označují trestný čin pomluvy?
  „ohováranie“
 5. Nakonec pro Vás máme jednoho přísného pána s utajeným jménem. Napovíme, že to byl první Slovák, který se stal předsedou československé vlády.
  Milan Hodža
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.