Na úvodní stránku

Osvojení

Prezentace je soustředěna na vysvětlení cíle a účelu institutu osvojení, zejména s ohledem na lidskoprávní aspekt věci. Pozornost je věnována zejména souhlasu rodičů s osvojením jejich dítěte (problematice tzv. právně volného dítěte) a souhlasu dítěte s touto závažnou statusovou změnou.

Spustit prezentaci tisk

doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. |
Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále