Na úvodní stránku

Pěstounská péče

Prezentace vysvětluje účel a cíl pěstounské péče, zejména s ohledem na její nové – soukromoprávní pojetí. Jsou představeny jednotlivé typy pěstounské péče upravené zákonem o rodině (pěstounská péče v nukleární rodině, příbuzenská, realizovaná v dětských vesničkách S. O. S., pěstounská péče na přechodnou dobu – tzv. profesionální), práva a povinnosti pěstounů a financování pěstounské péče státem.

Spustit prezentaci tisk

doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. |
Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále