Na úvodní stránku

Vyživovací povinnost rodičů k dětem

Prezentace je soustředěna na v praxi nejčastěji využívaný institut. Dítě není nahlíženo jen jako nezletilý, ale i jako zletilý – například student vysoké školy. Jde-li o povinné rodiče, pozornost je zaměřena na rodiče s příjmy ze zaměstnání, ze svobodných povolání, z podnikání, či na rodiče „bez prostředků“ (např. ve výkonu trestu, sociálně potřebné) apod.

Spustit prezentaci tisk

doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. |
Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále