Na úvodní stránku

Práva neprovdané matky

Prezentace jsou soustředěny na postavení matky dítěte vůči otci dítěte, resp. pravděpodobnému otci dítěte, a to v majetkové sféře (výživné pro matku, úhrada nákladů spojených s těhotenstvím a porodem).

Spustit prezentaci tisk

doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. |
Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále