Přihlášení do IS MU
Ekonomicko-správní fakulta

BKM_STA1 Statistika 1

E-learning v předmětu sestává z interaktivní osnovy, studijních materiálů a ze cvičných a kontrolních odpovědníků.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 V interaktivní osnově najdou studenti základní soubory a informace
 Odpovědníky se používají i pro splnění tzv. POTu
 Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické podobě
 Výsledky z testů se ihned přiřadí do poznámkových bloků (pohled učitele)