Přihlášení do IS MU

E-learning v kurzu tvoří interaktivní osnovy, odevzdávárny, odpovědníky, Google dokumenty, poznámkové bloky a v neposlední řadě webový slovník slovíček a pojmů MacGlossary.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Kromě hlavní interaktivní osnovy předmětu má každá seminární skupina svoji vlastní osnovu
 Doplňkový glosář k učebnici umožňuje vyhledat si slovíčka, kterým studenti nerozumí
 Odpovědníky obsahují například i tahací a přiřazovací otázky
 V seminární skupině se studenti přihlašují na prezentace jednoduše ve vloženém Google dokumentu