Přihlášení do IS MU

Základem e-learningu v předmětu je rozsáhlá interaktivní osnova, která obsahuje kompletní informace o předmětu a jeho nárocích. V osnově je dvanáct podosnov, každá k danému týdnu výuky. Podosnova studentům velmi zevrubně přibližuje aktuální téma, předkládá odkazy na studijní materiály a literaturu a zároveň obsahuje zadání každotýdenního úkolu. Vypracovaný úkol studenti vkládají do určené odevzdávárny.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Rozsáhlá osnova studentům zevrubně přibližuje aktuální téma
 Výklad doplňuje množství přehledných schémat
 Jednotlivé vypracované úkoly vkládají studenti do odevzdáváren
 Výukové prezentace mají studenti zveřejněné v ISu a dostupné v elektronické podobě