Přihlášení do IS MU

E-learning je v předmětu zastoupen interaktivní osnovou, studijními materiály, odevzdávárnou, rozpisy témat a odpovědníky. Interaktivní osnova slouží jako informační rozcestník předmětu. Jsou zde informace o předmětu, jeho nárocích a dále odkazy na studijní materiály. Studijní materiály představují především prezentace rozdělené dle probíraných témat.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Autokorekční test pomůže studentům s přípravou na zkoušku
 Interaktivní osnova provází studenty celým semestrem
 Výukové prezentace a materiály mají studenti dostupné v elektronické podobě
 Seminární práce odevzdávají studenti elektronicky