Přihlášení do IS MU

Předmět Kurz práce s informacemi je plně e-learningový kurz a nemá kontaktní výuku. Tedy více než v jiných předmětech je zde potřebná interaktivní osnova, která je kostrou celého kurzu. Obsahuje odkazy, obrázky, schémata, videa a úkoly. Obsah kurzu je rozdělen do modulů. Načasování úkolů, povinností a dění kurzu mohou studenti sledovat v Google kalendáři umístěném v úvodní části interaktivní osnovy.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Témata v osnově jsou obohacena o myšlenkové mapy a webináře přímo s vyučujícími předmětu
 Na začátku interaktivní osnovy najdou studenti kalendář s termíny, který si mohou nasdílet
 Některé úkoly odevzdávají studenti prostřednictvím diskusních fór. Učitel je může hned ohodnotit
 V odpovědnících například studenti sestavují správné citace přetahováním