Přihlášení do IS MU
Filozofická fakulta

MED29 Jazykový seminář italský I

Studenti se v rámci předmětu učí italský jazyk, od základů. V rámci organizace práce pro ně vyučující připravila interaktivní osnovu, se kterou studenti pracují ve škole i při domácí přípravě. Vždy tak ví, co se od nich očekává.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Interaktivní osnova plná obrázků, ikon a poslechových cvičení slouží jako průvodce předmětem
 Všechna cvičení a zajímavé studijní materiály najdou studenti odkazované z interaktivní osnovy
 Procvičovací odpovědníky jsou základem pro průběžnou práci studentů po celý semestr
 Překlady a eseje vkládají studenti do odevzdáváren