Přihlášení do IS MU
Filozofická fakulta

MED30 Jazykový seminář italský II

Studenti se v rámci předmětu učí italský jazyk od začátku. Pro ulehčení práce pro ně vyučující připravila interaktivní osnovu, se kterou pracují doma ale i na hodinách. Vždy tak ví, co je čeká a co se od nich očekává. Materiály ke studiu, které se v prezenční výuce nestihly projít, mohou dostudovat doma.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty
 Jedním z úkolů, které aktivují studenty v průběhu semestru, je vyplnění odpovědníků
 Překladová cvičení a eseje odevzdávají studenti v elektronické podobě
 Výuku jazyka provází různá poslechová cvičení