Přihlášení do IS MU
Filozofická fakulta

PSA_004 Matematické a statistické metody pro psychology I

Rozcestníkem k informacím a aktivitám v předmětu je interaktivní osnova. Pro studenty je závazná a díky ní vždy ví, co bude daný týden následovat. Ve výuce studenti během semestru pracují se statistickým softwarem SPSS. V interaktivní osnově najdou powerpointové prezentace k přednášce, video, zadání cvičení v odpovědníku, odkaz na odevzdávárnu pro vložení hotového úkolu, případně domácí úkoly či doplňkové informace. Videa, které je možné přehrát rovnou v osnově, je využito pro ilustraci postupů, jak se softwarem SPSS pracovat.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Výukové prezentace, instruktážní videa i cvičení naleznou studenti v přehledné interaktivní osnově
 Přímo v osnově si studenti pustí instruktážní návody, jak pracovat s daným softwarem
 Úkoly na cvičení zadává vyučující prostřednictvím odpovědníku
 Úkoly ze cvičení odevzdávají studenti na konci hodiny rovnou do odevzdávárny