Přihlášení do IS MU
Filozofická fakulta

PSA_032 Matematické a statistické metody pro psychology II

Předmět si klade za cíl naučit studenty pracovat s programem pro statistické získávání dat a jejich interpretaci. Studenti mají každý týden prezenční výuku - přednášku a cvičení. Elektronickou oporou předmětu je interaktivní osnova. V interaktivní osnově studenti najdou zadání úkolů na cvičení, domácí úkoly a termíny pro vypracování domácích úkolů. Svá řešení si nejprve ověřují v procvičovacím odpovědníku a po té soubor přímo ze statistického programu každý týden odevzdávají do Odevzdávárny.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 V interaktivní osnově jsou odkazy na základní texty, články, odpovědníky i instruktážní videa
 Instruktážní videa studenti pustí přímo v osnově, video je se zvukovým komentářem učitele
 K ukončení předmětu musí studenti úspěšně splnit elektronický test
 Své úkoly odevzdávají studenti každý týden elektronicky do odevzdáváren