Přihlášení do IS MU
Fakulta informatiky

IB002 Algoritmy a datové struktury I

Studenti mají v učebních materiálech vystaveny slajdy k přednáškám, videozáznamy přednášek, příklady a řešení do cvičení, implementační (vnitrosemestrální) testy a jejich řešení a vzorové zadání zkoušek a implementačních testů. Veškeré tyto materiály jsou odkazovány z přehledné interaktivní osnovy, kde studenti najdou i organizační pokyny a doplňkové materiály k jednotlivým tématům.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Z interaktivní osnovy jsou odkazovány animace a vizualizace algoritmů
 Odpovědníky na začátku cvičení evidují docházku a testují připravenosti studentů
 Implementační úlohy odevzdávají studenti každý týden do odevzdávárny
 Na nejasnosti se studenti cvičících ptají v rámci diskuzního fóra