Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Katalog e-learningu

Fakulta informatiky

IV003 Algoritmy a datové struktury II

Organizace výuky je srozumitelně popsána v interaktivní osnově předmětu. K úspěšnému absolvování předmětu zkouškou je potřeba řešit sady problémů (3 během semestru a získat z nich minimálně polovinu max. počtu bodů) a absolvovat písemný test na konci semestru (a získat z něj minimálně polovinu max. počtu bodů).

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Slajdy z přednášek mají studenti k dispozici, nemusí na hodině přepisovat schémata a algoritmy
 Organizace výuky a cvičení je popsána v interaktivní osnově předmětu
 Odevzdané elektronické verze úkolů slouží jako záloha pro případ, že se originál ztratí
 V předmětu jsou aktivně využívána diskusní fóra pro pomoc s řešením příkladů