Přihlášení do IS MU
Fakulta informatiky

MB101 Lineární modely

V předmětu je pro studenty připraven rozcestník (interaktivní osnova) se základními informacemi k organizaci výuky i k jednotlivým týdnům a probírané látce. Jsou zde odkazovány slajdy z přednášek, screenshoty z tabule, videozáznamy přednášek, zadání i výsledky domácích úloh a také procvičovací odpovědníky pro samostudium.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Řešené videopříklady s komentářem vyučujícího pomáhají lépe pochopit vyučovanou látku
 V osnově jsou zveřejněny například i záznamy nákresů z interaktivní tabule z přednášky
 Studenti mají k dispozici procvičovací odpovědníky pro samostudium
 Rukou psané písemky jsou skenovány, studenti vidí zpětnou vazbu opravujícího v ISu