Přihlášení do IS MU
Fakulta informatiky

PA173 Mathematical Morphology

Ve studijních materiálech najdou studenti prezentace z jednotlivých přednášek, příklady k procvičení a jejich řešení. Pro procvičení probírané látky mají k dispozici i odpovědníky, které mohou třikrát zkusit vyplnit, do poznámkového bloku se poté vytvoří záznam o splnění odpovědníku.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Hodnoty signálu studenti vyklikávají přímo v mřížce v odpovědníku
 Po třetím pokusu studenti v prohlídce odpovědníku vidí, kde chybovali
 Prezentace z hodin mají studenti přístupné v elektronické podobě v ISu
 Docházka je evidována elektronicky (pohled učitele)