Přihlášení do IS MU
Fakulta informatiky

PB151 Výpočetní systémy

Studenti po každé probrané kapitole musí otestovat svoje znalosti na sadě cca 200 otázek. IS otázky náhodně vybírá a student musí získat za každou kapitolu alespoň 90 bodů. Testování studenti provádějí samostatně u počítačů.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Většina přednášek je předem nahrána a jsou přístupné v ISu ke stažení
 Studenti mají k dispozici nástroje pro testování znalostí v ISu
 Studenti musí během semestru absolvovat procvičování znalostí v ISu
 Závěrečná zkouška formou skenování a rozpoznávání odpovědních listů