Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Katalog e-learningu

Studenti mají k dispozici ve složce Učební materiály IS prezentované slidy přednášek, také mají většinu přednášek předtočených pro off-line zhlédnutí.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Většina přednášek je předtočena
 Studenti v ISu řeší samostatně desítky úkolů
 Procvičování během semestru formou odpovědníků v ISu
 Finální písemka skenováním odpovědních listů v ISu