Přihlášení do IS MU
Fakulta informatiky

PV170 Konstrukce digitálních systémů

Studenti mají v předmětu k dispozici všechny výukové texty v elektronické podobě. Nemusejí si na hodinách zapisovat každý kousek kódu či překreslovat schémata, spíše se mohou více soustředit na samotný výklad náročné látky. Průběh napětí a jeho zakreslení na grafu mají znázorněný animací v jednotlivých krocích v online podobě. Výklad je také doplněn o sadu řešených příkladů, kde se studenti krok za krokem seznámí s tím, jak probíhají aritmetické operace a zobrazení čísel v digitálních systémech.

Náhledy e-learningu

 Animace pomáhají studentům pochopit složité procesy
 Výukové texty mají studenti v elektronické podobě v ISu
 Řešené příklady studentům ukážou, jak probíhají aritmetické operace v digitálních systémech