Přihlášení do IS MU

Studenty semestrem provází interaktivní osnova, ve které najdou odkazy na studijní materiály, náplň cvičení, zadání domácích úkolů, zajímavé odkazy, odkazy na diskusní fórum k danému tématu i organizační pokyny k předmětu. Ve studijních materiálech mají také k dispozici záznamy přednášek a materiály k doplňujícím přednáškám pozvaných hostů.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Zajímavé odkazy, náplň cvičení i zadání úkolů najdou studenti přehledně v interaktivní osnově
 K domácím úkolům jsou připravené pro studenty diskuzní vlákna pro řešení problémů
 Úkoly jsou vkládány do odevzdávárny, včetně zdrojových kódů
 Na začátku každého cvičení vyplňují studenti na počítačích krátký kontrolní test