Přihlášení do IS MU
Fakulta informatiky

VB036 English II

Pro studenty je připravena přehledná interaktivní osnova, která je provází jednotlivými týdny výuky. Je zde uveden přehled probrané látky, odkazy na procvičovací odpovědníky, případně i na učební materiály uložené ve studijních materiálech předmětu. Docházka do cvičení je zaznamenávána pomocí příslušné aplikace, takže studenti mají přehled o své přítomnosti v poznámkovém bloku prezence.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Interaktivní osnova provází studenta semestrem
 Každý týden si mohou studenti procvičit probíranou látku v odpovědnících
 Vybrané úkoly odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren
 Závěrečné zkoušení probíhá prostřednictvím skenování testů do IS MU