Přihlášení do IS MU
Fakulta sociálních studií

HEN624 Etické a lokální ekonomiky

Pro předmět je vytvořena interaktivní osnova. V jednotlivých týdnech studenti vidí probíraná témata a povinnou literaturu, kterou musí přečíst a zhodnotit. Výsledek odevzdávají před každou hodinou do odevzdávárny předmětu. Do odevzdávárny vkládají také skupinový závěrečný projekt.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Videa o sociálních podnicích mají studenti přehledně ve webu
 Z osnovy jsou odkazovány prezentace, články, texty
 Průběžné i závěrečné úkoly jsou odevzdávány do odevzdávárny