Přihlášení do IS MU

V předmětu se využívá interaktivní osnova, odpovědníky pro průběžné testování studentů a odevzdávárna pro odevzdání seminární práce.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Interaktivní osnova provází studenta semestrem
 Seminární práce odevzdávají studenti elektronicky do připravené odevzdávárny
 Výukové prezentace a texty mají studenti v elektronické podobě v ISu