Přihlášení do IS MU
Fakulta sociálních studií

MVZ403 Strategická studia a bezpečnost

Vyučující předmětu využívají odpovědníky pro pravidelné průběžné testování, interaktivní osnovu a odevzdávárny.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Interaktivní osnova obsahuje nezbytné informace o předmětu a všech náležitostech
 Své seminární práce odevzdávají studenti do připravených odevzdáváren
 Zpětnou vazbu z průběžných testů naleznou studenti v poznámkovém bloku