Přihlášení do IS MU
Fakulta sociálních studií

ZUR382 Úvod do mediální výchovy

V předmětu se využívají odpovědníky, odevzdávárny a interaktivní osnova. Interaktivní osnova představuje rozcestník po podkladech ke kurzu. Studenti tam naleznou odkazy na literaturu a další studijní zdroje.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Interaktivní osnova obsahuje především odkazy na zajímavá videa, články, materiály
 Prezentace i rešerše odevzdávají studenti elektronicky do příslušných odevzdáváren
 Na závěrečný test mají studenti časový limit 15 minut
 Zpětnou vazbu učitele k závěrečnému testu se dozví z poznámkového bloku (pohled učitele)