Přihlášení do IS MU

Základním studentským rozcestníkem je interaktivní osnova předmětu. Studenti mají k dispozici rozpis jednotlivých témat a k nim příslušné základní pojmy a literatura. Dále jsou z osnovy odkazovány články a texty a studenti si mohou přímo online spustit studentská videa z absolvovaných praxí.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Výklad v osnově doplňují studentská videa z praxí studentů, lze je spustit přímo online v osnově
 Interaktivní osnova obsahuje odkazy na všechny důležité studijní materiály
 Výukové prezentace mají studenti dostupné elektronicky a odkazované z osnovy
 Body z elektronického testu jsou automaticky převedeny na známky