Přihlášení do IS MU

bp2006 Odborná terminologie

FSpS | Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D., Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.

Požadavky pro splnění předmětu a termíny vypracování průběžných zápočtových testů jsou sepsané do interaktivní osnovy předmětu. Průběžné procvičovací testy i… Zobrazit úplnou prezentaci

np2022 První pomoc ve školských zařízeních

FSpS | Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Milan Mojžíš, MUDr. Barbora Zuchová

Předmět rozšiřuje a doplňuje výuku první pomoci z bakalářského studia. Téma základní kardiopulmonální resuscitace dospělého včetně použití AED, dítěte a… Zobrazit úplnou prezentaci

bp2226 Kineziologie

FSpS | Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D., Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Sportovní kineziologie popisuje konkrétní svaly, které jsou zapojovány v jednotlivých výkonech sportovních disciplín. Pro lepší pochopení problematiky a pro snadnější… Zobrazit úplnou prezentaci

bp2053 Antropomotorika

FSpS | Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D., doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

V předmětu se za účelem poskytnout studentům, co nejlepší studijní podmínky, využívá mnoha e-learningových nástrojů. Docházka je vedena elektronicky pomocí… Zobrazit úplnou prezentaci

bp2098 Úvodní praxe průběžná II

FSpS | Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.

Předmět v rámci výuky využívá různé e-learningové nástroje. Podrobné informace, organizační pokyny, důležité termíny, veškeré dokumenty a formuláře k praxi… Zobrazit úplnou prezentaci

v2045 Informační výchova

FSpS | Mgr. Petr Sejk, Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Jedná se o plně e-learningový kurz pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů FSpS zaměřený na zvyšování jejich informační gramotnosti… Zobrazit úplnou prezentaci

bp1206 Základy speciální pedagogiky

FSpS | Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Teoretický předmět Základy speciální pedagogiky využívá videonahrávky z hodin pohybových aktivit a psychomotorických cvičení pro osoby se zdravotním postižením. Tyto… Zobrazit úplnou prezentaci

np2012 Úvod do pedagogické praxe

FSpS | PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.

V rámci výuky předmětu se využívá mnoho e-learningových nástrojů pro zlepšení komunikace mezi studenty a vyučujícím. Prostřednictvím diskusních fór jsou… Zobrazit úplnou prezentaci

np2010b Běžecké lyžování

FSpS | doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D., Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D., Mgr. Martin Vilím, Ph.D.

Pro podporu výuky v předmětu vznikla rozsáhlá publikace Metodiky běžeckého lyžování, která přibližuje studentům základní metodické postupy a způsoby odstranění… Zobrazit úplnou prezentaci

bk2162 Aplikované úpoly

FSpS | Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.

V předmětu se využívá výuková publikace Aplikované úpoly, s jejíž tvorbou vyučujícím pomáhali pracovníci ISu. Publikace prezentuje nové možnosti využití… Zobrazit úplnou prezentaci

Načíst další předměty