Přihlášení do IS MU

V předmětu se za účelem poskytnout studentům, co nejlepší studijní podmínky, využívá mnoha e-learningových nástrojů. Docházka je vedena elektronicky pomocí aplikace v ISu, seminární práce jsou sbírány přes Odevzdávárnu, elektronicky je realizován i zápočtový test a k dispozici jsou dvě doplňkové webové učebnice.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Své úkoly studenti odevzdávají do odevzdávárny
 Docházka je evidována elektronicky
 Zápočtový test mohou studenti skládat odkudkoliv
 Jedna webová učebnice je zaměřena více na teorii, druhá na praktické návody