Přihlášení do IS MU

Sportovní kineziologie popisuje konkrétní svaly, které jsou zapojovány v jednotlivých výkonech sportovních disciplín. Pro lepší pochopení problematiky a pro snadnější vypracování úkolů jsou v předmětu používány dvě multimediální publikace.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Pohyb v animaci si studenti zobrazí z několika různých pohledů
 Webová učebnice obsahuje jak výukový text a schémata, tak množství animací
 Pracovní listy a seminární práce studenti odevzdávají elektronicky do odevzdávárny
 Druhá učebnice, prezentace i pracovní listy jsou dostupné elektronicky ze studijních materiálů v ISu