Přihlášení do IS MU

V předmětu je vytvořená interaktivní osnova, která je členěná dle vyučovacích tematických celků pro jednotlivé týdny výuky. Osnova tvoří stěžejní materiál pro probírání látky v hodině. Obsahuje studijní texty, slovní zásobu, poslechy, úkoly k procvičení daného tématu nebo doplňková cvičení pro samostudium. Kromě toho osnova obsahuje i studentům skryté části, které slouží jako rozšířená část (klíč) pro vyučující na hodině.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Interaktivní osnova obsahuje například i poslechová cvičení
 Závěrečný test psaný v počítačové učebně
 Doplňování v závěrečném testu pomocí tahací otázky
 Ukázka cvičení v Drilu