Přihlášení do IS MU

Pro podporu výuky v předmětu vznikla rozsáhlá publikace Metodiky běžeckého lyžování, která přibližuje studentům základní metodické postupy a způsoby odstranění hlavních chyb při nácviku základních běžeckých technik. Studenti mají kromě teorie k dispozici obrázky, nákresy i 3D animace. Demonstrace je řešena ve formě videoukázek a rozboru nejčastějších chyb, se kterými se instruktor nebo učitel lyžování může setkat. Jde tak o komplexní studijní materiál pro samostudium a pro přípravu na ukončení předmětu.

Náhledy e-learningu

 Studenti mají k dispozici učebnici v elektronické podobě
 Animace studentům názorně ukazují správná provedení pohybů
 Součástí učebnice je i zásobník her a cvičení
 V učebnici mají studenti k dispozici velké množství názorných videoukázek