Přihlášení do IS MU
Fakulta sportovních studií

np2022 První pomoc ve školských zařízeních

Předmět rozšiřuje a doplňuje výuku první pomoci z bakalářského studia. Téma základní kardiopulmonální resuscitace dospělého včetně použití AED, dítěte a tonoucího je zaměřeno nejen na praktický nácvik na figurínách, ale také na metodiku výuky (jakým způsobem by měl budoucí učitel tělesné výchovy téma zařadit do výuky na 2. stupni ZŠ a na středních školách). Ke zvýšení názornosti výuky resuscitace byly techniky ISu vytvořeny unikátní 3D animace resuscitace dospělého a dítěte, které jsou součástí elektronické výukové publikace Metodický materiál k výuce první pomoci.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Studenti studují z webových učebnic s množstvím obrázků a videí
 Díky 3D animaci bylo možné zobrazit resuscitaci i s náhledem na kostru a vnitřní orgány
Výukové filmy nejlépe ilustrují problematiku záchrany tonoucího
 Ukázka testu za počítačem