Přihlášení do IS MU
Lékařská fakulta

BLMB011c Molekulární a buněčná biologie - cvičení

V předmětech buněčné a molekulární biologie je mnoho složitých a komplexních procesů, které není jednoduché studentům vysvětlit. Ve spolupráci s techniky ISu byly proto nejobtížnější procesy a témata pro studenty zpracované do podoby názorných animací. Jednotlivé animace obsahují přehledné popisky, jsou fázované a ve vhodných místech jsou doplněny například i o snímky z mikroskopických preparátů, aby si studenti dokázali představit, jak dané buňky či procesy vypadají právě pod mikroskopem. Téma kultivace buněk je zpracováno formou výukového filmu, který je doplněn animací přímo ve videu. Studenti mají k dispozici doplňkový výukový materiál, který jim slouží pro studium a přípravu na zkoušku.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Výukový film obsahuje přímo ve videu i animaci laminárního proudění
 Pomocí animace studenti lépe pochopí například princip skenovací elektronové mikroskopie
 Animace obsahují jak kreslená schémata, tak například i mikroskopické snímky
 Animace jsou odkazovány přímo z přehledné interaktivní osnovy