Přihlášení do IS MU

V předmětu mají studenti k dispozici množství materiálů v online podobě. Ve studijní složce v ISu si mohou spustit laparoskopické záznamy z operací, přečíst doprovodný studijní text a složité postupy mají znázorněné pomocí schémat. Některé vybrané zákroky a postupy v oblasti chirurgie ruky jsou zpracovány pomocí zjednodušených animací. Studenti na animaci vidí základní prvky, postup ve zjednodušené podobě i naznačení stehů. V oblasti chirurgie ruky je zařazen algoritmus chirurgické péče o tetraplegického pacienta. Jedná se o interaktivního průvodce, který pomáhá při volbě rekonstrukčního výkonu.

Náhledy e-learningu

 Animace umožňují vidět zjednodušeně zákrok z různých pohledů
 Interaktivní průvodce správnou volbou rekonstrukčního řešení úchopu ruky s přihlédnutím k úrovni míšního poškození
 Ve studijních materiálech v ISu jsou studentům dostupné texty se schématy a videoáznamy operací
 Animace jsou doplněny o stručné popisky