Přihlášení do IS MU

Jednotlivé tematické celky předmětu jsou detailně zpracovány do interaktivní osnovy v ISu. Jednotlivé kapitoly obsahují teoretickou část, odkazy na ozvučené prezentace, učební texty, literaturu a procvičovací testy. Ozvučené prezentace obsahují indexaci, která studentům pomůže v dohledání konkrétních pasáží. Elektronické procvičovací testy jsou realizovány prostřednictvím odpovědníků v ISu.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 V odpovědníku vyznačují studenti prvky přímo v obrázku, po vyhodnocení mají zpětnou vazbu, kde chybovali
 Ozvučené prezentace jsou odkazovány z interaktivní osnovy
 Texty o vyšetření mozkomíšního moku mají studenti dostupné v elektronické učebnici
 Elementy studenti vybírají přímo ve snímcích z mikroskopu