Přihlášení do IS MU
Přírodovědecká fakulta

Bi1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých

V předmětu se studenti seznamují s rozmanitostí a aktuální fylogenezí bezobratlých živočichů, obohacenou o základní klasifikaci jednobuněčných eukaryot a představení vybraných a pro člověka důležitých skupin prvoků. Výuka je založena především na přednáškách, pro podporu poznání jednotlivých taxonů však mají studenti dostupné e-learningové materiály. Oporou při studiu je jim přehledný fylogenetický systém, kde si mohou interaktivně dohledat i zobrazit jednotlivé skupiny živočichů až po konkrétní druhy. Celý systém mohou samostatně procházet a vracet se po jednotlivých úrovních, nebo využít vyhledávání. U všech zařazených druhů mají k dispozici schematické nákresy a fotografie, často také doplněné videonahrávkou daných organizmů z jejich přirozeného prostředí. Dále mají studenti ke stažení k dispozici výukové prezentace plné obrazového materiálů a schémat, které jsou textovým rozsahem koncipovány formou skript.

Náhledy e-learningu

 Fylogenetický strom umožňuje studentům přehledně vyhledat jednotlivé druhy a skupiny živočichů
 V úrovních se lze interaktivně zanořovat i vracet zpět, nebo využít vyhledávání
 Výukové prezentace plné obrázků a schémat mají studenti dostupné ze studijních materiálů předmětu
 Množství druhů je doplněno i o videa živočichů v přirozeném prostředí