Přihlášení do IS MU

Interaktivní osnova je hlavní součástí Praktika z obecné genetiky. Studenti jsou hned na začátku výuky hromadným e-mailem upozorněni, že je bude doprovázet celým kurzem, a je tedy žádoucí, aby ji pravidelně sledovali. Pro zlepšení orientace ve studijních materiálech, byla rozdělena do jednotlivých týdnů výuky. Zveřejňují se postupně a každý z nich obsahuje osnovu cvičení a odkazy na materiály, často doplněny o obrázky, ikonky a online prezentace, spustitelné přímo v osnově. Všechny dotazy studentů jsou přímo z ni směrovány do diskusního fóra předmětu. Vyučující zde odpovídá na organizační záležitosti, i na nejasnosti k probíraným tématům.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Studenti si ve webové učebnici například sestavují karyotyp člověka
 Interaktivní osnova provází studenty celým semestrem
 Webová učebnice obsahuje animace i interaktivní aplikace pro procvičení pojmů z genetiky
 Vzorové řešení se zobrazí, jakmile studenti zadají správné číslo, výsledek či možnost