Přihlášení do IS MU
Přírodovědecká fakulta

Bi6290 Paleogenetika člověka

Aby byli studenti vtaženi do tématu paleogenetiky člověka, jsou pro ně nachystány interaktivní části přednášky. Ti, kteří se chtějí zapojit, si s sebou donesou notebook, tablet nebo mobilní telefon. Protože si většina studentů netroufne položit dotaz na přednášce veřejně před ostatními, mají k dispozici anonymní Google dotazník, přes který mohou kdykoliv položit jakýkoliv dotaz k tématu přednášky. Na projekčním plátně se dotazy ihned zobrazí, vyučující na ně odpovídá průběžně.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Z osnovy jsou odkazovány další materiály, ať již stránka na Facebooku nebo webová učebnice
 Pokud je v hodině promítán dokument, v osnově na něj mají studenti předem upoutávku
 Webová učebnice obsahuje online zobrazené prezentace i přehledné animace
 Studenti posílají své dotazy na přednášejícího přes Google formulář přímo na přednášce