Přihlášení do IS MU
Přírodovědecká fakulta

Bi7820c Praktikum z genetiky populací

Praktikum z genetiky populací má tzv. praktickou část a e-learningovou část cvičení. V rámci e-learningové části jde především o osvojení si dovedností při řešení populačně-genetických příkladů, které jsou i první části zkoušky. Studenti doma samostatně počítají příklady a testují svoje znalosti přes aplikaci odpovědníky. Zápočet získají za úspěšné vyřešení všech testů. Pro lepší orientaci v kurzu mají k dispozici přehlednou interaktivní osnovu s doporučeným studijním plánem a elektronickými skripty s řešenými příklady a teorií. Obsahuje také odkazy do diskusních fór, kde je možné konzultovat dotazy jak k organizaci, tak k probírané látce.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Osnova pro e-learningovou část kurzu obsahuje vždy příslušný odkaz do elektronických skript
 Řešené příklady v e-skriptech jsou doprovázeny zvukovým komentářem vyučujícího
 Studenti řeší příklady a výsledky zadávají do odpovědníků
 V předmětu jsou aktivně využívána diskusní fóra pro pomoc s řešením příkladů