Přihlášení do IS MU
Přírodovědecká fakulta

Bi8250 Vývojová a srovnávací imunologie

Vývojová a srovnávací imunologie využívá ve výuce interaktivní osnovu a procvičovací elektronické testy. Interaktivní osnova slouží jako základní rozcestník pro studenty, ve kterém vidí, jaká látka se aktuálně probírá, co si mají do příští hodiny zopakovat a připravit, a odkazuje je na množství výukových materiálů – prezentace, texty, obrázky, schémata, články, dokumenty. Výukové animace provází studenty signálními drahami imunity hmyzu a spustit si je mohou studenti přímo online v interaktivní osnově.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Procvičovací testy obsahují spoustu doplňování pojmů do schémat či fotografií
 Animace imunologických reakcí jsou přehlednější než prosté schematické znázornění
 Interaktivní osnova slouží jako přehledný průvodce předmětem
 Ve fotografii vybírají studenti, o jaký orgán se jedná