Přihlášení do IS MU
Přírodovědecká fakulta

JAZ02 Angličtina pro geografy II

Ve studijních materiálech v ISu najdou studenti předmětu 4 interaktivní osnovy, které je navigují materiály během semestru. První z nich obsahuje organizační informace a dalších 13 podosnov odkazujících na témata probíraná v průběhu jednotlivých týdnů. Studenti zde mají popis učiva, odkaz na diskusní fórum a odpovědník. Druhá osnova - Language functions - se zaměřuje na trénink akademických znalostí. Texty doprovázené odpovědníky doplňují vědomosti studentů. Poslední 2 interaktivní osnovy jsou určeny pro konkrétní seminární skupiny.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Kromě hlavní interaktivní osnovy předmětu mají i seminární skupiny svoji vlastní osnovy
 Procvičovací testy plné multimédií pomáhají studentům zjistit, jak na tom jsou
 Jedním z domácích úkolů studentů je i vypracování posteru, který odevzdávají do odevzdávárny
 Interaktivní osnova Language functions se zaměřuje na trénink akademických znalostí