Přihlášení do IS MU

Předmět využívá dvě interaktivní osnovy - jednu pro přednášky a jednu pro cvičení. První obsahuje informace k teoretické výuce. Podosnovy jsou v ní členěny podle probíraných témat. Základní informace jsou doplněny o odkazy na doplňující studijní materiály – literaturu, animace, videa a odkazy na webové stránky související s probíranou látkou. Osnova pro cvičení informuje o tom, co si má student zopakovat, aby mohl při hodině počítat příklady a kreslit schémata. Poté se spustí odpovědník, kde si teorii a hlavně další příklady procvičí. K tomu je potřeba mít data z Hvězdářské ročenky, která je též k dispozici ve studijních materiálech.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Osnova pro cvičení obsahuje pokyny a informace k jednotlivým odpovědníkům
 Přímo v interaktivní osnově si studenti mohou klikat v simulátoru planetárního oběhu
 Jednotlivé prezentace a animace si studenti spustí online v přednáškové interaktivní osnově