Přihlášení do IS MU
Pedagogická fakulta

CH2BP_1P6S Repetitorium názvosloví anorganické chemie

Repetitorium názvosloví anorganické chemie nabízí studentům možnost, aby si ověřili a zdokonalili svoje znalosti názvosloví anorganické chemie. Jako doplněk prezenční výuky mají studenti k dispozici 62 odpovědníků obsahujících otázky s výběrem jedné správné odpovědi, případně otázky, do kterých se odpověď vepisuje. Kromě textového zadání, je část otázek zadána formou obrázků obsahujících chemické vzorce.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Webová učebnice obsahuje základní informace o tvorbě názvosloví
 Z interaktivní osnovy jsou odkazovány jednotlivé odpovědníky podle zaměření
 V elektronických testech si studenti ověřují svoje znalosti chemického názvosloví
 Při prohlídce odpovědí hned studenti vidí, kde chybovali