Přihlášení do IS MU
Pedagogická fakulta

FY2BP_KVO Kmity, vlny, optika

Hlavní elektronickou studijní oporou předmětu Kmity, vlny, optika jsou interaktivní skripta, rozdělená do tří podkapitol. Skripta obsahují záznamy přednášek a studenti mají ke každé přednášce k dispozici jak videozáznam, tak skripta s teorií. Zaznamenáváno je i to, co se píše na tabuli. Kliknutím na část textu se zároveň video posune na odpovídající místo v přednášce. Studenti si mohou kdykoliv přehrát přednášku, na kterou se nemohli dostavit, anebo si doplnit informace, které si během prezenční výuky nestihli poznamenat.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Témata probíraná v předmětu jsou rozdělena do samostatných interaktivních skript
 V interaktivních skriptech mají studenti k dispozici text, video i obraz tabule
 Při kliknutí na příslušnou stránku skript se video přetočí na pasáž, kde o tématu učitel hovoří